mācību centrsPēc  darba tirgus pētījumiem, uzņēmēji augstu novērtē svešvalodu zināšanas un skaidro, ka angļu valoda bērniem jāsāk mācīt jau no 3-4 gadu vecuma. Tāpat tiek uzsvērts, ka, mācoties skolā,īpaši jāveicina svešvalodu mācīšanās procesam, jo pēc tam divas iespējas: valodu kursi vai profesijai atbilstoši angļu valodas kursi, kas var palīdzēt nostiprināt zināšanas.

Līdz ar to mūžizglītība jāsaprot kā iespēja paplašināt  zināšanu un prasmju apvāršņus. Par to arī iestājas mācību centrs New Horizons, kas īsteno svešvalodu apguvi dažādās vecuma un prasmju grupās. Mācību centrs New Horizons jau 8 gadus īsteno šādas apmācību programmas: vispārīgie angļu valodas kursi, specifiski dažādu valodu kursi profesionāļiem un angļu valoda bērniem.

Mācību centrs New Horizons paver iespējas ikvienam, iegūt un nostiprināt zināšanas un prasmes, apgūstot trīs dažādas programmas: valodu kursi elektroniski, angļu valodas kursi jauniešiem un angļu valoda bērniem, sākot ar 4 gadu vecumu. Lai arī kāda veida īpaši valodu kursi, angļu valodas kursi vai  angļu valoda bērniem ir nepieciešami, jebkurš mācību centrs, arī New Horizons, īsteno to apguvi dažādāss sapratnes kategorijās:

  • Pamatlīmenis – tiek izveidota teorētisko zināšanu bāze un psiholoģiskie šķērši valodas lietošanā;
  • Vidējais līmenis – tiek nostiprinātas zināšanas un prasmes, par pamatu izmantojot plašu terminoloģiju, grūtākus uzdevumus vai praktiskos darbus;
  • Augstākais līmenis – pilnīga svešvalodas lietošana, protot teorētiski un praktiski pareizi lietot vārdus, teikumus un gramatiskās struktūras.

UZ REZULTĀTU VĒRSTA PIEEJA VEICINA SASNIEGT TEICAMUS REZULTĀTUS

Profesionāls mācību centrs, uz kuru doties, lai gūtu zināšanas, ir New Horizons. Šī mācību centra valodu kursi iesācējiem, angļu valodas kursi jaunajām māmiņām vai senioriem un angļu valoda bērniem ir iespēja paaugstināt piemērotību darba tirgum. Jāpiemin arī, ka valodu mācību centrs New Horizons nodrošina iespēju ikvienam novērtēt nodarbību kvalitātes līmeni, jo 1. nedēļa (neatkarīgi no programmas veida: angļu valodas kursi, valodu kursi vai angļu valoda bērniem elektroniskā veidā ikvienam interesentiem ir par brīvu! Tāpat jāuzsver, ka New Horizons īsteno uz rezultātu orientētas apmācības šādu iemeslu dēļ:

  • Kursu norises vietā ir draudzīga un mājīga atmosfēra;
  • Valodu kursi ir balstīti uz komunikācijas prasmju veicināšanu;
  • Zinoši pedagogi īsteno programmu tā, ka angļu valodas kursi un to saturs tiek atbilstošs grupas interešu lokam;
  • “Angļu valoda bērniem” tiek realizēts ar dažādām rotaļām un spēlēm;
  • Mācību centrs piedāvā papildus individuālajās komunikācijas prasmju nostiprināšanas nodarbības ar pasniedzējiem.

Izvēlieties paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū jau tagad! Ieskatieties www.nh.lv un izvēlieties sev atbilstošāko programmu Jūsu vajadzībām!New Hozions rosinās sasniegt vairāk! Apmeklējiet www.nh.lv un izvēlieties izaugsmi jau tagad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *