fnserviss.lv interneta veikalsIkvienā uzņēmumā nepieciešams rūpēties par drošu darba vidi, tāpēc jāmeklē risinājumi, kā to efektīvi nodrošināt.
Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāns, nepieciešams vērsties pie zinošiem speciālistiem.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmas. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums noteikts vienāds visiem objektiem, Fn-serviss speciālisti veiks tieši Jūsu darba specifikai atbilstošo aizsardzības pasākumus.
Ikviena objekta un uzņēmuma darbības specifika nosaka savas specifiskās darba aizsardzības prasības, tāpēc izvēlieties vajadzīgos pakalpojumus darba aizsardzībā: darba vides risku novērtēšana; darba aizsardzības sistēmas organizēšana; darba vides iekšējā uzraudzība; individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle; drošības zīmju noteikšana; laboratorisko mērījumu veikšana un organizēšana, kā arī citus pakalpojumus pēc nepieciešamības.
Būtisks uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fn-Serviss sniedz konsultācijas arī šajā jomā. Tajās ietverti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, vajadzīgā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana , un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem. Tāpat klientiem tiek piedāvāta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN APKALPOŠANA
Ja uzņēmumā vajadzīgs darba aizsardzības speciālists, noteikti noderēs Fn-serviss organizētie darba aizsardzības kursi. 60 stundu pamatlīmeņa kursos kursanti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Šajos kursos iegūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -laba izdevība iegūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.
Ja jāatjauno vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām , kas ļauj ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā radies ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru . Svarīgi arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no būtiskākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena svarīga lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos objektos. Nepieciešamības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss komanda! Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumos, kas pēc vajadzības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *